CHRISTMAS MUSIC | BLOGMAS #6

07.45 pm / blogmas 2015

x / x
Music is, for me, one of the best and most important parts of Christmas. It's not Christmas without all the Christmas music. Honestly, what's better than every radio station and store playing Christmas music for weeks? There's so many different songs and so many different versions of the same song you can't even get sick of them. I've made a playlist on Spotify which you can see by clicking here. Here's a few of my favourite songs. 
 
För mig är musiken en av de bästa och viktigaste delarna av julen. Det är ingen jul utan all julmusik. Vad är inte bättre än att alla radiostationer och butiker spelar julmusik i flera veckors tid? Det finns så många sånger och så många olika versioner av dem, det är omöjligt att bli trött på dem. Jag har gjort en spellista på Spotify, vilken du hittar här. Annars är här några av mina favorit julsånger. 
 
  
 Leave a comment on this post here.

Leave your email to be notified when your comment has been answered. It will not be shown to anyone but me.
Please be nice when commenting. Thank you.


name:

e-mail: (only visible for me)

url:

comment: